Připojení topných radiátorů: metody, schémata, demontáž a

Jak připojit radiátory k sobě, abychom zajistili kvalitní vytápění prostoru?

Tato otázka je zvláště důležitá, pokud je topení navrženo a instalováno v nově postavené budově. Dokonce i u domů, které se již používají, může být model připojení přepracován a aktualizován, aby se zajistila vyšší energetická účinnost použitého vytápěcího systému.

Princip výstavby a provozu autonomního vytápění

V tomto článku se podíváme, jaký druh schématu zapojení radiátorů v soukromém domě lze považovat za optimální a proč. Dále se dozvíme, jaké jsou vlastnosti implementace jednotlivých navrhovaných programů.

Vlastnosti konstrukce

Návrh bimetalových a hliníkových radiátorů

Na trhu je široká nabídka ohřívačů, které jsou navrženy tak, aby byly naplněny chladicí kapalinou, která cirkuluje v úsecích a odvádějí část tepla na kovové části. Kovové součásti v konstrukci zařízení naopak uvolňují teplo do životního prostředí.

Dýmová páska - nejběžnější materiál pro závitové připojení radiátorů

Bez ohledu na to, zda je konstrukce použitých baterií panelová nebo průřezová, mají všechny společné rysy - přítomnost čtyř vstupních portů. Dva otvory jsou umístěny v horní části konců a dva otvory ve spodní části.

Tyto otvory jsou nutné pro připojení trubek topného systému. Volba spodních nebo horních otvorů pro instalaci může být způsobena zvláštnostmi umístění zařízení a zvoleným schématem zapojení.

Přehled stávajících metod

Připojení topných radiátorů k potrubím může být provedeno podle následujících metod:

  • Nejjednodušší a zároveň účinný způsob připojení trubek k baterii je napájet horní a zpětné potrubí ze spodní části..
Nejjednodušší a zároveň efektivní připojení hliníkových radiátorů

Výhodou tohoto řešení je, že chladicí kapalina prochází topným zařízením téměř gravitačně. Při použití tohoto schématu se části instalovaného chladiče rychleji naplní a tlak na spojovací armatury bude nízký.

Nevýhodou této metody spočívá v tom, že taková přední trubka je zřídka používána v moderních bytech a domech.

  • Jednostranné připojení radiátorů na potrubí téměř stejně účinný jako předchozí schéma, protože chladicí kapalina se dodává ze shora a jde do spodní díry. Účinnost chladiče s tímto zařízením je asi 97%.
Boční připojení

Důležité: Pokud instalujete hliníkovou baterii tímto způsobem, existuje omezení počtu použitých sekcí. Počet sekcí v tomto případě by neměl přesáhnout 20 jednotek.

  • Nižší způsob připojení, i přes nižší efektivitu (asi 88%), se stává stále populárnější. To není překvapující, protože moderní systémy topení jsou prováděny pomocí potrubí spojů ukrytých pod podlahou.
Spodní připojení

I přes to, že výsledek instalace s rukama pracuje v tomto případě vypadá přesněji, zabere více času na vyplnění sekcí chladicí kapalinou a v důsledku toho více času na zajištění pohodlné teploty v místnosti.

Dno oční linky a zadní část

Vedení krmení ze dna může být motivováno pouze zvláštností instalace potrubí. Účinnost použití baterií připojených tímto způsobem nepřesahuje 75-78%.

  • Dolní jednosměrné připojení není obvyklé, existují však některé topné baterie, u nichž jsou napájecí a vratné otvory umístěny na spodní straně chladiče.
Oční linka a návrat ze spodu

Z hlediska estetického odvolání je taková metoda připojení poměrně oprávněná, ale z hlediska účinnosti baterie je lepší zvážit první dvě metody.

Jak umístění baterie ovlivňuje účinnost jeho použití

Na fotografii je ozdobná skříňová obrazovka

Jak již bylo uvedeno, způsoby připojení radiátorů k potrubí ovlivňují účinnost celého systému. Ukazuje se, že umístění ohřívače má menší vliv.

Zvažte nejběžnější situace:

  • Horní část radiátoru je zcela pokryta okenním parapet. V ideálním případě je účinnost baterie 100%, ale zároveň nesmí být překryto horní část zařízení. V našem případě okraj parapetu mění směr ohřátého vzduchu a účinnost se snižuje ze sto procent na devadesát šest.
  • Baterie pro design místnosti je skrytá ve výklenku. V tomto případě je účinnost zařízení snížena o 7%.
  • Baterie pro estetický vzhled je pokryta dekorativní obrazovkou. Pokud má obrazovka dostatečnou perforaci v přední a horní části, ztráta přenosu tepla bude 5%. Pokud je obrazovka téměř bez perforace a současně kryje chladič ze všech stran, ztráta bude až 20%.

Takže jsme se podívali na to, jak připojit potrubí k bateriím v pořadí klesající účinnosti. Navíc jsme se dozvěděli, jak neměli mít radiátory, abychom nezamrzli v zimě. Nyní uvádíme aktuální návrhové schémata topení.

Aktuální tabulky baterií

Sériové a paralelní připojení radiátorů

K dnešnímu dni se v rámci jednoho systému používá několik schémat pro instalaci topných těles. Všechny tyto schémata mají zjevné výhody v kombinaci s body, které je třeba vzít v úvahu při výběru nejlepší možnosti pro uspořádání topného systému ve vašem domě.

Jak můžete vzájemně propojit bimetalické radiátory ve stejném topném systému a současně dosáhnout optimálního výsledku?

  • Postupné připojení je běžný a snadno implementovatelný schéma, ve kterém dodávka prochází všemi bateriemi v závorkách a vratné potrubí vstupuje do systému od posledního chladiče. Příklad implementace tohoto programu je následující. Byt nebo dům má několik pokojů a v každé místnosti je instalována baterie. První chladicí kapalina získá baterii, která se nachází blíže k topnému kotli. Dále chladicí kapalina přes trubku vstupuje do dalšího chladiče atd. Výhodou tohoto řešení je úspora trubek, jejichž cena je vysoká a snadná instalace. Nevýhodou tohoto způsobu je nerovnoměrné zahřívání vzduchu v místnostech, stejně jako u vzdálenosti od kotle, teplota chladiva se sníží a sníží. Proto, rozhodnout o použití takové schéma, být připraven na skutečnost, že pokoj, poslední v tomto řetězci, bude v pohodě.
  • Paralelní připojení je obvod, který není zbavený nevýhod sekvenčního obvodu. Toho je dosaženo použitím společného potrubí, kterým proudí chladicí kapalina. Na druhou stranu, z této trubky větve jděte přímo, ke kterému se připojuje chladič. Významnou výhodou tohoto schématu je schopnost překrývat jakoukoli baterii v řetězci bez ovlivnění výkonu jiných topných zařízení. Za tímto účelem jsou na vstupu každého ohřívače instalovány uzavírací ventily.

Důležité: Pro zajištění účinnosti topného systému s paralelním zapojením musí mít ohyby menší průměr průřezu než průměr hlavního potrubí.

  • Kombinovaná schéma zapojení baterie se používá v případě, že je zapotřebí kombinovat dvě dříve uvedené schémata v podmínkách jednoho stavebního objektu. Volba kombinovaného spojení zpravidla může být způsobena architektonickými vlastnostmi stavby.

Jak rozebrat a sestavit části baterií

Tlačítko a brána chladiče

Na závěr uvažujeme, jak provádět oddělení a připojení sekcí radiátorů mezi sebou.

Za prvé, takové akce jsou možná pouze na sekčních zařízeních a nejsou možné u baterií typu panelu. Proto můžete připojit bimetalické části radiátorů a připojit hliníkové části radiátorů, zatímco ocelové baterie nelze demontovat a zabudovat.

Připojujeme a odpojujeme sekce pomocí speciálního radiátorového klíče. Tlačítko se střídavě vkládá do horního a dolního výstupu a posouvá se proti směru hodinových ručiček, pokud je nutné oddělit části. Aby bylo možné odšroubovat požadovaný počet úseků, jsou na klíči, které odpovídají šířce řezu, značky.

Závěr

Vědět, jak instalovat radiátory, je snadné sestavit topný systém ve venkovském domku. Chcete-li nainstalovat ohřívače úspěšně, doporučujeme sledovat video v tomto článku.

Přidat komentář