Připojení plynového kotle k topnému systému - doporučení pro

Topné plynové kotle získaly obrovskou popularitu mezi vývojáři kvůli řadě výhod: vysoká autonomie systému, je schopna pracovat bez zásahu po dlouhou dobu; snadné použití; minimální náklady na údržbu a vysokou spolehlivost; snadné nastavení a schopnost nastavit určitou teplotu.

Správnost připojení zařízení je velmi důležitá, protože účinnost a bezpečnost systému závisí do značné míry na tom, a to je druh práce, kterou vezmeme v úvahu v tomto článku.

Připojené zařízení je poměrně komplikovaný proces, takže je lepší začít, aniž byste se seznámili se všemi nuancemi práce.

Hlavní etapy pracovního postupu

Abychom usnadnili pochopení, rozdělíme celou práci na několik etap. Ty jsou uvedeny v pořadí jejich provedení v souladu s technologií.

Instalace kotle Nejprve je nutné přístroj nainstalovat, může být jak podlaha, tak stěna. Každá možnost má své vlastní charakteristické rysy, které budou podrobně popsány v následující kapitole. Je důležité, aby místo a způsob instalace odpovídaly bezpečnostním požadavkům.
Připojení topného okruhu Tento typ práce zahrnuje připojení výstupních a zpětných vedení, po nichž se chladicí kapalina bude pohybovat systémem. Práce jsou poměrně jednoduché, nicméně je důležité sledovat přesnost a zajistit nejlepší kvalitu připojení.
Připojení vody Většina modelů topných zařízení je určena pro konstantní dodávku systému z vodovodního systému, proto je důležité, aby potrubí bylo předem předvídatelné pro to, aby tento typ práce byl co nejméně.
Plynové připojení Není nutné vysvětlovat význam této fáze, protože každý ví, jak nebezpečné úniky plynu mohou být. Práce jsou prováděny se zvláštní péčí, aby výsledky splňovaly nejvyšší požadavky na spolehlivost a bezpečnost.
Ověření výkonu a spuštění systému Po instalaci je nutné zkontrolovat těsnost a spolehlivost všech připojení. Kromě toho musí být první uvedení do provozu provedeno za přítomnosti specialistů dozorčí organizace, tj. Uvedou systém do provozu a poskytnou odpovídající povolení k použití komunikace.

Dávejte pozor! Ať už pracujete jakýkoli typ, měli byste používat pouze vysoce kvalitní materiály a součásti, zaručuje spolehlivost a trvanlivost systému, protože i správně prováděné činnosti nezaručují dobrý výsledek, pokud jsou používány nízko kvalitní díly a součásti.

Pro připojení k kotli je nutné používat pouze kvalitní potrubí, které mají příslušné dokumenty, které potvrzují kvalitu.

Vlastnosti práce

Zvažte etapy podrobněji, protože každý typ práce je svým vlastním způsobem důležitý a porušení v jedné z fází bude mít problémy v celém systému. Dokonce i před zahájením práce byste měli zásobovat potřebnými nástroji a materiály, aby později nedošlo k výpadkům kvůli nedostatku určitých prvků.

Nejjednodušší je vypočítat požadovaný počet určitých prvků pro projekt, který musí být nutně vypracován a schválen orgánem dozoru ještě před zahájením prací, přičemž jeho nepřítomnost může způsobit mnoho problémů, včetně přepracování veškeré komunikace.

Schválený projekt - zaručuje správnost konstrukčních a konstrukčních prací

Instalace kotle

Instalace zařízení zahrnuje řadu činností:

 • Nejprve je zakoupena požadovaná pohonná jednotka. Neměli byste si kupovat příliš mocné zařízení, protože tam bude přečerpávání plynu, kromě jeho ceny bude znatelně vyšší.
 • Pokud se používá podlahový kotel, musí být v budově umístěna speciální místnost. Je-li to soukromý dům, je často provedeno rozšíření nebo je přidělen pokoj v suterénu. Pro zajištění požadované úrovně bezpečnosti musí být kotelna vybavena oknem a vysoce kvalitním odvětrávacím systémem, který může být buď přirozený nebo nucený.
Místnost kotelny musí splňovat řadu požadavků, instalace by měla být řízena doporučeními předepsanými pokyny výrobce
 • Je velmi důležité připravit místo pro instalaci kotle, mělo by to být vyrovnané, někteří výrobci doporučují betonovat nohy zařízení s tenkou vrstvou malty, aby byla zajištěna jejich nehybnost během provozu. Stojí za zmínku skutečnost, že kotel může být umístěn pod podlahou o 20-30 cm, což šetří místo.
 • Připojení stěnového plynového kotle k topnému systému začíná jeho upevněním na stěnu. Za tímto účelem se používají speciální konzoly, které jsou nejčastěji součástí soupravy. Je velmi důležité zajistit pevnost montáže tak, aby zařízení bylo stojící, jinak by mohlo dojít k pádu, což by mohlo poškodit všechna spojení a způsobit nouzovou situaci.
Hlavní výhodou vybavení stěn je jeho kompaktnost a možnost umístění v kuchyni.
 • Při montáži nástěnného kotle je důležité vzít v úvahu určité požadavky: měl by být umístěn na svislém povrchu, vzdálenost k zemi by měla být alespoň 80 cm a žádné jiné zařízení by nemělo být umístěno blíže než 50 cm včetně měřidel. To jsou velmi důležité požadavky, které jsou nejprve kontrolovány regulačními orgány.

Tip! Pokud je zařízení komína a vysoce kvalitní ventilační systém obtížné, nejlepší možností by bylo použít turbodmychadlo. Má výměnu vzduchu přes turbínu, která je zobrazena přes stěnu, takže pracovní postup je mnohem jednodušší a levnější. Takové kotle jsou ideálním řešením pro ty, kteří nechtějí postavit komín.

Turbína umožňuje montáž kotle téměř kdekoli

Připojení k topnému okruhu

Po instalaci kotle můžete pokračovat do další etapy. Je třeba poznamenat, že většina modelů zařízení, bez ohledu na výrobce, má standardní uspořádání trysek:

 • V centru je místo vstupu do potrubí.
 • Prvky přívodu teplé a studené vody jsou instalovány vpravo a vlevo.
 • Na okrajích se nacházejí odbočné trubky, které jsou navrženy pro připojení topného systému a při pohledu zepředu bude vratná linka napravo a horký přívod chladicí kapaliny do okruhu bude vlevo.
Fotografie jasně ukazuje umístění každého z výše uvedených prvků.

Připojení dodávky a vracení chladicí kapaliny podléhá následujícím požadavkům:

 • Všechna připojení musí být velmi pečlivě utažena, ale neměli byste být příliš horliví, protože by mohlo dojít k poškození závitů a všechny spojovací prvky budou muset být vyměněny.
 • Aby nedošlo k úniku v budoucnu, všechna připojení jsou uzavřena. Pokud se před hlavním těsnícím materiálem táhl a maloval, pak v naší době existují mnoho speciálních těsnění pro závity, které jsou odolné vůči vysokým teplotám. S jejich pomocí můžete spolehlivě propojit své vlastní ruce.
Výběr těsnících materiálů pro závit je dostatečně široký, můžete zvolit nejlepší možnost pro jakýkoli účel
 • Dalším velmi důležitým prvkem, který by neměl být zapomenut, je hrubý filtr instalovaný na vratném potrubí. Uchovává všechny pevné částice a zabraňuje jim vniknutí do kotle, čímž chrání zařízení a výrazně prodlužuje jeho životnost.
Hrubý filtr uchovává všechny mechanické částice, pravidelně čistí síť z nečistot a otáčí speciální maticí zpět
 • Posledním důležitým prvkem jsou kohouty nainstalované před připojením. S jejich pomocí můžete v případě potřeby vypnout přívod vody a opravit zařízení. Nedostatek uzavíratelných jeřábů komplikuje opravy a může způsobit větrání systému.

Připojení přívodu vody

Jak bylo uvedeno výše, téměř všechny moderní modely zařízení vyžadují připojení k vodovodní síti. To vám umožňuje poskytovat konstantní napájecí systém a eliminovat jeho práci bez potřebné úrovně chladicí kapaliny.

Schéma zapojení přívodu vody a topných okruhů do kotle

Pokud jde o tento typ práce, lze poznamenat:

 • Práce jsou v mnoha směrech podobné připojení topného okruhu, s jediným rozdílem, že se používají prvky jiného průměru a ventily se používají odlišně.
 • Přívod studené vody musí být vybaven filtrem pro čištění vody, neboť jeho kvalita, zejména v městských vodních tocích, je velmi žádoucí. Nejjednodušší způsob, jak používat systém s vyměnitelnými prvky, je nejvhodnějším způsobem, zatímco jeho účinnost je velmi vysoká.
 • Všechny uzavírací ventily se doporučují fixovat přes "americké", tzv. Speciální odpojitelné přípojky. Pomocí této volby můžete rychle vyměnit poškozené prvky ventilu.

Tip! K zajištění kotle z měřítka je možné dodatečně nainstalovat magnetický magnetický filtr na přívodní trubce. Pomáhá zbavit se kovových částic v kapalině, díky níž je rychlost tvorby měřítka výrazně snížena a korozní procesy na kovových částech jsou zpomalovány.

Magnetické filtry jsou jednoduchým, ale velmi užitečným prvkem systému.

Plynové připojení

Tato část práce je nejvíce zodpovědná z důvodu zvýšeného nebezpečí plynovodů. Jakékoli chyby mohou mít katastrofální důsledky, protože plyn při uvolnění do vzduchu vytváří výbušnou směs.

Práce jsou prováděny následujícím způsobem:

 • V místě výstupu plynu by měl být instalován ventil, který by jej vypnul, tato část práce provádí pracovníci v plynárenství, stačí specifikovat, kam přivést potrubí.
 • Dále je nainstalován speciální filtr, je lepší vybrat kvalitní výrobek, aby bylo čištění prováděno na nejvyšší úrovni.
 • Je spojena speciálním flexibilním eyelinerem, který je nejprve připojen k filtru. Jako těsnicí prvek je nutné použít vlek a barvu, protože jiné materiály nezaručují požadovanou úroveň těsnosti. Nejlepší ze všech ověřených výrobků z nerezové oceli - odolný a odolný materiál.
 • Vstup do kotle je utěsněn paronitovým těsněním, tento materiál umožňuje vynikající těsnost.
Nerezová ohebná vložka s paronitovým těsněním - nejlepší volbou pro kotel

Kontrola systému

Po dokončení napojení na topný systém plynového kotle je nutné provést další důležité opatření - zkontrolovat těsnost všech spojů.

Existuje několik důležitých funkcí:

 • Spolehlivost všech tekutých komunikací se kontroluje nejdříve testováním systému.. Zařízení se nezapne, jsou testována pouze všechna rozhraní. Dokonce i nejmenší vlhkost naznačuje, že spojení je špatně provedeno a mělo by být buď úplně utaženo, nebo jinak změněno (v případě poškození závitu).
 • Plynové připojení se kontroluje jinak: ventil je otevřen a všechna spojení jsou ošetřena roztokem mýdlové vody. Dokonce i nejmenší únik bude jasně viditelný, jak se vytvoří bubliny. Specialisté mají ovládací zařízení, ale jednoduchá mýdlová voda je ne méně přesný ukazatel těsnosti, protože tato metoda byla testována po celá desetiletí.
 • První uvedení topných zařízení do provozu je prováděno s povinnou přítomností odborníka z dozorčích orgánů plynového zařízení. Pokud systém spustíte sami, můžete mít problémy s uvedením do provozu a získáním oprávnění k používání komunikace.
Odborníci zkontrolují všechny systémy a měří ukazatele před spuštěním zařízení.

Závěr

Pro připojení plynového kotle je nutné pečlivě prozkoumat doporučení dodavatele zařízení a také zohlednit všechny požadavky dohlížitelů, jediný způsob, jak zajistit zdraví a bezpečnost systému.

Doporučujeme sledovat video, ve kterém jsou některé důležité body procesu podrobněji vysvětleny a vizuálně zobrazeny.

Přidat komentář