Kanalizace v soukromém domě se zařízením, které dobře

Existuje několik významných faktorů, při kterých může být bydlení v domácnosti příjemné. Jednou z nich je přítomnost odpadního systému, který umožňuje likvidaci odpadu. Centrální odpadní vody v soukromém domě však zřídka fungují, takže musíte vytvořit síť potrubí napojených na studnu.

Fotografie ukazuje, jak moderní kanalizace.

Základní systémové požadavky

Pro jednotlivé budovy, které mají tekoucí vodu, a to i s jedním výstupem vody, je k dispozici systém likvidace odpadních vod.

Před vstupem do odtokového potrubí musí být přívodní médium předem vyčištěno, pro které jsou instalovány speciální septiky.

  • Příslušný výpočet potrubí umožní dosáhnout vysoce kvalitní vypouštění odpadu z obytných prostor. Proces výpočtu by měl zohlednit počet instalatérských zařízení a počet lidí žijících.
  • Správný výběr materiálů poskytne možnost uspořádat trvanlivou síť potrubí. K tomu musí být zakoupeny produkty, které jsou schopné vydržet určité podmínky.
  • Těsnost systému je také důležitou podmínkou, jinak se kanalizace může dostat na různá místa, což povede k reprodukci škodlivých mikroorganismů.
Příklad umístění septiku a studny na místě.

Pozor! Pokud jsou jasně splněny uvedené požadavky na odpadní vody v soukromém domě, bude ubytování co nejpříjemnější. Během provozu nebude nutné provádět další práce.

Vytvoření studny pro odvodnění

Především je žádoucí připravit jámu, která absorbuje vyčištěné médium do půdy. Místo pro něj musí být zvoleno s ohledem na SNiP 30-02-97, které odráží hlavní vzdálenosti mezi různými strukturami na pozemku. Po skončení výstavby se doporučuje spodní část studny usnout na vrstvu štěrku a písku pro provedení čištění půdy.

Struktura betonového kroužku

Je založen na úlomcích kruhově tvarovaných betonových výrobků, které umožňují vytvářet vzduchotěsné a trvanlivé konstrukce. Jednotlivé kroužky jsou na sobě navzájem spojeny a švy mezi nimi jsou utěsněny cementovou pískovou maltou. Počet prvků závisí na hloubce studny.

Plastová vana

Jednodušší možností je nákup plastových výrobků, jejichž cena je mnohem nižší než u železobetonových kroužků pro odpadní vody. Pomocí tohoto produktu můžete vytvořit bezproblémovou strukturu pro vypouštění odpadních vod. Stačí, abyste plastový prvek spustili do jámy a zajistili.

To vypadá jako plastové trubky.

Proces septického instalace

Pokud odtoková vrstva nemá dno, musí být v kanalizačním systému pro soukromý dům zahrnuta čistírna odpadních vod, aby se vypouštěly prakticky neškodné odpadní vody do země. Instalace zařízení se obvykle provádí ručně, jelikož instalace nevyžaduje složité akce.

Trubka vycházející z konstrukce se vloží do prvního úseku konstrukce, kde se provádí hrubé čištění. Kanalizace vstupuje do druhé větve přes blokovací systém. Ve střední komoře probíhá anaerobní fermentace, po níž splachuje odpadní voda do poslední části, ze které je vypouštěna přímo do studny.

U čisticího zařízení je vytažena výkop vhodných rozměrů. Do vnitřní části konstrukce se nalije normální voda tak, aby se stěny neohýbaly, když byla země zhutněna. Po instalaci bude nutné vyprázdnit kanalizační systém v soukromém domě, je-li septik úplně ucpaný, což se obvykle děje nejméně jednou za rok.

Umístění septiku uvnitř jámy.

Potažení potrubí

Po instalaci konstrukcí určených pro sběr a čištění odpadních vod začíná položení prvků, které tvoří celou síť. První část bude uvnitř budovy a druhá venku. V souvislosti s různými provozními podmínkami je možné identifikovat některé funkce v organizaci obou systémů.

Interiér

Při vytváření potrubí v samotné konstrukci se ve většině případů používají jednovrstvé kanalizační potrubí ze šedého PVC, protože uvnitř prvků nejsou vystaveny vážné zatížení.

K připojení fragmentů systému je nutné zakoupit speciální armatury a další prvky pro zapojení a otáčení.

Vizuální instrukce pro sestavení základních prvků.
  1. Jednotlivá kanalizace soukromého domu začíná položením hlavního potrubí, které bude shromažďovat odpadní vody z několika místností najednou a možná ze všech najednou. Obvykle je průměr 110 mm.
  2. Poté je instalován další prvek, který umožňuje připojit prvky s menším průměrem. Může to být kříž nebo odpaliště (v závislosti na situaci).
  3. V poslední fázi se provádí kabeláž na specifické instalace pomocí prvků o průměru 32 nebo 50 mm. Za zmínku stojí, že u toaletních misek se použije potrubí nejméně 100 mm.

Pozor! Připojení komponent systému do vnitřku budovy se provádí pomocí speciálního kování. Samotné trubky jsou upevněny na povrchu stěn a stropů pomocí svorek.

Venkovní síť

Nejčastěji je na ulici zobrazena jedna linka, ale ve velkých domech může být vhodný celý systém pro septik a odtokovou studnu. V procesu kladení převážně použitých vícevrstvých PVC výrobků, které mají oranžovou barvu. Takové produkty mohou úspěšně odolat tlaku půdy.

Prvky, které se vejde na ulici, jsou obvykle připojeny k zásuvce umístěné na jednom konci. Těsnost v tomto případě je dosažena gumovými těsněními, které jsou během montáže stlačeny. Těsnění v podobě kroužku umožňuje kompenzovat do určité míry odchylky os.

Způsob připojení jednotlivých částí.

Během práce je hladký konec fragmentu mazán silikonovou sloučeninou, aby se zlepšila těsnost. Poté se dokování provádí s ohledem na speciální značku, která umožňuje určit hloubku zavedení prvku. Poslední trubka je vložena do septiku připojeného ke studni.

Komunikační test

Po dokončení dodávky vody a odpadních vod soukromého domu je možné provést testování. Prvním krokem je zkontrolovat síť umístěnou uvnitř, protože průnik odpadních vod do obytného prostoru je plný vývoje škodlivých bakterií a hub.

Vnitřní část, která musí být bez zbytečné kontroly.

Hlavní ustanovení

  • Při instalaci součástí je nutné vyhnout se příliš mnoho otáček, aby nedošlo k ucpání a jiným negativním účinkům.. To znamená, že byste měli pracovat co nejrovnoměrněji.
  • Ustavení potrubí se provádí se sklonem nejméně 2 cm na lineární metr. Hloubka ulice by měla překročit vzdálenost, kterou půda zamrzá, jinak by v zimě mohla být zablokování otvoru možné.
  • Doporučuje se zajistit větrací systém.. Správně uspořádané odtokové kanály v soukromém domě, aby se zabránilo nepříjemným zápachům.
  • Pokud dojde k otáčení a změnám úrovně v podzemní části, je nutné provést inspekční studny. Pak bude velmi snadné vyměnit spojovací část.
Způsob montáže větracího potrubí do septiku.

Jako závěr

Chcete-li zjistit náklady na odpadní vody v soukromém domě, musíte nejprve vypočítat celkový počet záznamů potrubí a poté vynásobit výsledek za cenu jednoho metru produktu. Náklady na čistírnu a materiál použitý k výrobě studny by měly být přidány do této částky.

Pokud jde o další podrobnosti, jsou v tomto článku jasně uvedeny ve videu.

Přidat komentář