Trojcestný směšovací ventil - vlastnosti zařízení a princip

Trojcestný směšovací termostatický ventil je určen ke směšování dvou proudů kapaliny (horké a studené) do jednoho, které musí odpovídat určitým teplotním parametrům. Hlavní řídicí jednotka je prvek citlivý na teplotu, který měří teplotu smíšeného proudu a reguluje jej díky tomu, že je stlačen nebo expandován pod vlivem vytápění nebo chlazení.

Zvažte hlavní rysy výběru a provozu těchto stránek.

Na fotografii: třícestný směšovací ventil s tepelnou hlavou umožňuje nezávislou regulaci toku tepla.

Funkce funkcí

Princip fungování třícestného směšovacího ventilu je na první pohled velmi jednoduchý: obě trysky vstupují do proudění tekutiny a jdou do třetího ve smíšeném stavu. Ve skutečnosti je ale zařízení mnohem komplikovanější vzhledem k tomu, že teplota musí být regulována. Navíc existují různé oblasti použití a je třeba je podrobněji zvážit:

Použití v topném systému V tomto případě se používá nejjednodušší volba - třícestný směšovací ventil. Výhodou je nízká cena a jednoduchost designu - instalace jeřábu je možné provést ručně bez zapojení profesionálních odborníků. Hlavní nevýhodou je, že se musí provést ručně
Aplikace ve vodovodním systému Tento typ zařízení umožňuje udržovat určitou teplotu v komunikaci a má takzvanou ochranu proti opaření. Systém je jednoduchý: u konstrukce existuje speciální blok ochrany teploty, který při zastavení dodávky studené vody blokuje také horký proud
Použití v systémech s tepelně izolovanou podlahou Trojcestný termostatický směšovací ventil pro podlahové vytápění umožňuje udržovat konstantní teplotu, což je pro takové konstrukce velmi důležité. Díky tomu se vytápění stává co nejvíce autonomní, nemůžete se ani po týdnech objevit uvnitř a určitá teplota bude v něm stále udržována.

Dávejte pozor! Při instalaci ventilu s teplou podlahou musí být cirkulační čerpadlo na obvodu. Jeho přítomnost zajišťuje správné fungování směšovací jednotky a zajištění konstantního tlaku v systému.

Jeřáb se liší od ventilu za přítomnosti nastavovacího knoflíku a měřítka, které se používá pro nastavení

Vlastnosti výběru a instalace

Systém funguje správně a správně pouze v těch případech, kdy trojcestný termomixační ventil odpovídá svým vlastnostem charakteru použití. Je důležité vybrat nejlepší možnost a jak to udělat, řekne malou instrukci popsanou níže.

Motorizovaná zařízení - moderní možnosti nastavení teploty průtoku

Co hledat při nákupu

Neexistují žádné drobnosti, každá nuance je velmi důležitá:

  • Prvním krokem je přezkoumání technické dokumentace produktu. Musí splňovat stanovené normy a mít certifikáty, které potvrzují kvalitu, jinak není možné zaručit výkon ventilu v našich podmínkách. Důležité je také, aby pokyn byl v ruštině, měl by obsahovat doporučení pro instalaci a úpravu zařízení.
  • Je také důležité vybrat kvalitní materiál.. Pro tyto účely se nejčastěji používá bronz nebo mosaz, tyto materiály jsou vhodné i pro práci s horkou vodou, protože mají nízkou míru roztažnosti při zahřátí a vynikají odolnost proti korozi.

Tip! Nejjednodušší způsob, jak rychle posoudit kvalitu struktury, je to, že ji vezmete v ruce a vyhodnotíte váhu. Vysoce kvalitní výrobky hodně váží, to znamená, že stěny jsou tlusté a jsou vyrobeny z vysoce kvalitního kovu a nikoliv práškové kompozice.

  • A samozřejmě je třeba vybrat prvky odpovídající velikosti a odpovídající upevňovací prvky. To je důležitý faktor, jelikož rozteč závitu může být odlišná, navíc může být jak vnitřní, tak i vnější.
Kompaktní zařízení se používají pro malé obvody.

Montážní zařízení

Instalace uzlů je poměrně jednoduchá, nicméně je velmi důležité dodržovat několik doporučení:

Toto je správné uspořádání ventilu v systému.
  • Je důležité lokalizovat uzel přesně tam, kde bude nejpravděpodobnější: před směšovači v blízkosti napájecího vedení.
  • Instalace se provádí tak, že elektrický pohon je připojen k síti poblíž přístroje, jinak budete muset položit kabel nebo použít prodlužovací kabely.
  • Všechny spojovací prvky musí být utěsněny dmýchací páskou a pečlivě utaženy. Ale neměli byste být horliví, protože můžete zlomit nit.

Trojcestný směšovací ventil pro podlahové vytápění je instalován následovně:

Správná schéma je klíčem k efektivní práci.
  • Ventil je instalován na vstupu do okruhu, zatímco musí být umístěn před cirkulačním čerpadlem pro vytápění, aby se minimalizovalo vystavení vysokým teplotám.
  • Studený okruh začíná od vratné linky, takže je důležité jej položit v blízkosti místa ventilu.
  • Po sestavení komunikace se ujistěte, že se pomocí zkušebního provozu zkontroluje provoz komponentů a těsnost spojů.

Závěr

Třícestná zařízení umožňují racionální používání chladicí kapaliny a udržují teplotu v systému v mezích nastavení. Video v tomto článku umožní pochopit problém podrobněji a lépe porozumět některým nuancím.

Přidat komentář