Projekt kanalizace: rysy tvorby a odborné poradenství

Kanalizace a instalatérství jsou považovány za jeden z hlavních komunikačních systémů v domě. Současně je při jejich vytváření třeba vzít v úvahu množství různých faktorů, které odpovídají struktuře budovy, umístění spotřeby a vybraných materiálů. To je důvod, proč by měl být projekt odpadních vod v soukromém domě zvlášť opatrný, s přihlédnutím ke všem vlastnostem.

Amatérské fotografie fázovaného procesu výroby septiku z betonu pro odvodnění kanalizace

Postup postupně

Při vývoji kanalizace pro dům musíte okamžitě vzít v úvahu umístění vodních bodů. Profesionální řemeslníci zároveň doporučují uvedení těchto dvou systémů do plánu, aby nejen získali obecnou představu o konečném produktu, ale také aby ověřili správnost svých výpočtů. Vzhledem k tomu je současně realizován projekt zásobování vodou a sanitaci soukromého domu.

Profesionální projekt umístění kanalizačních systémů na místě

Vstup a zapojení

  • Vstupní bod k domu je výchozím bodem pro tvorbu takové dokumentace.. Proto byste měli začít s celým vývojem.
Nejjednodušší grafické schéma instalace těchto systémů v domě na několika podlažích
  • Chcete-li vytvořit výkres vodovodního systému, postačí, abyste z daného bodu na půdorysu nakreslili čáry, které budou zobrazovat potrubí. Současně jsou přiváděny na místa spotřeby s uvedením větví.
  • Také na projekčním displeji naleznete umístění všech uzavíracích ventilů nebo zástrček. Někteří odborníci dávají přednost tomu, aby se na plánech značek a jejich průměru okamžitě označí. To je velmi výhodné, pokud plánujete provést přechody.
Prakticky všechny hlavní prvky komunikačních systémů jsou umístěny v suterénu nebo suterénu, na vstupním místě do domu
  • Na začátku celého rozvržení některé projekty zahrnují instalaci vodoměrů.. V tomto případě doporučuje instalační příručka pro montáž zpětných ventilů a filtrů.
  • Odborníci doporučují instalovat koleno s kontrolním poklopem na vstupu kanalizačního potrubí.. Je mnohem lepší, pokud je vybaven pascou. Takovýto projekt vnějších odpadních vod umožní čistit celý systém, pokud je zanesený.
Díky speciálním počítačovým programům je možné získat volumetrické modely umístění všech komunikačních systémů uvnitř domu.
  • Také jsou tyto inspekční poklopy instalovány v místech s ostrými zákrutami. To výrazně zjednoduší operaci.

Tip! Profesionální mistři doporučují kontaktovat specialisty při vytváření takových projektů, protože mohou obsahovat spoustu různých prvků, které jistě způsobí potíže s vlastní produkcí.

U některých typů projektů může rozumět pouze odborník a někdy je to osoba, která se zabývala vývojem

Venkovní systémy

Pokud je projekt zásobování vodou a kanalizace vypracován s přihlédnutím k přítomnosti městské dálnice, pak po vjezdu do domu jsou všechny potrubí redukovány na hlavní studnu, kde jsou připojeny k systému. V takovém případě se ujistěte, že na vypouštěcím potrubí je instalován další průlez a klepněte na vodu.

Nejjednodušší grafický obraz septiku s výměnnými systémy

Pokud plánujete vytvořit kanalizační kanalizaci, pak se obvykle provádí odděleně od hlavního odtoku. Zároveň je nutné instalovat koleno na vstup do obecného systému, který vytvoří hydraulický ventil.

Projekty bez centrálního komunikačního systému představují významné rozdíly. Obvykle končí odpadní voda v žumpa nebo v septiku. Proto v plánu je důležité zobrazit všechny spojovací prvky a správný úhel sklonu.

Rozložení a umístění přívodu vody ze studny a odpadních vod do septiku

Když je projekt vyvíjen pro dodávku vody bez centrální dálnice, obvykle se předpokládá, že bude studna přítomna. Tento prvek systému je třeba věnovat zvláštní pozornost, protože bude nutné určit instalaci čerpadla, filtrů a dalších součástí.

Použití několika kanalizačních systémů v jedné oblasti se provádí pomocí odtoku do jedné septiky, ale na různých úrovních

Pokud je dokumentace provedena vlastním rukama, je velmi důležité si uvědomit, jaká úroveň potrubí je na ní. Profesionální mistr doporučuje umístit ji pod značku zmrazování půdy instalací dodatečné izolace. To zajistí, že systém funguje správně v zimním období.

Tip! Existují speciální programy, které jsou navrženy tak, aby nezávisle vypočítaly všechny potřebné parametry při přípravě projektu. Velkou práci usnadňují, ale to neznamená, že je lze používat bez určitých dovedností.

Grafický design s požadovanými rozměry, soustružnické systémy a úhly sklonu

Doporučení specialistů

  • Je třeba říci, že cena některých prvků systému je poměrně vysoká. Proto nesprávně vytvořený projekt nutně povede k překročení výdajů a dodatečným nákladům.
Přívod odpadních vod do sběrné nádrže se provádí také pod úrovní mrazu.
  • Při provádění takové práce mohou pomoci zvláštní adresáře a různé regulační dokumenty. Nicméně, někdy praktická odborná rada bude mnohem užitečnější.
  • Po dokončení projektu je třeba vytvořit seznam všech materiálů použitých v instalaci, počínaje potrubím a zakončovat upevňovacími systémy. To značně pomůže při nákupu a poskytne úplný obrázek o designu jako celku.
Veškerá instalace musí být provedena v souladu s projektem, aniž by došlo k jeho změnám nebo dodatkům, pokud s ním nesouhlasí.

Závěr

Po přečtení videa v tomto článku získáte podrobné informace o tom, jak jsou tyto projekty vytvořeny a co potřebujete vědět. S přihlédnutím k výše uvedenému textu by se mělo dospět k závěru, že tato práce je spojena s mnoha různými potížemi, které je třeba vzít v úvahu (viz také článek Projektování kanalizace - hlavní rysy tohoto druhu práce).

Je třeba poznamenat, že projekt kanalizace a zásobování vodou v bytě má určité rozdíly, jako u domácností. Zvláště pokud používá septik a studnu.

Přidat komentář