Vzdálenost od septiku k studně - důležitost shody

Na zařízení na místě čistícího systému je důležité správně jej uspořádat. Optimální vzdálenost od septiku k studně je stanovena na základě regulačních dokumentů, které obsahují soubor pravidel pro instalaci vnějších sítí a zařízení.

Uspořádání čistíren odpadních vod na místě soukromého domu.

Regulační dokumenty

Hlavní dokumenty v současné době jsou:

 1. SNiP číslo 2.04.03-85, který stanovil pravidla pro výstavbu sítí a zařízení pro venkovní odtoky;
 2. Dodržování požadavků SNiP č. 2.04.02-84 pomůže odstranit případné problémy se studní a septik v jedné oblasti;
 3. SNiP číslo 2.04.01-85, který upravuje normy pro výstavbu vnitřních odpadních vod a vodovodů;
 4. Umístění septiku nebo splaškové kanalizace na místě je rovněž upraveno hygienickými normami, konkrétně SanPiN číslo 2.1.5.980-00, tento dokument stanoví základní hygienické požadavky a ochranné opatření;
 5. Při konstrukci a provozu jakýchkoli konstrukcí je třeba vzít v úvahu hygienické ochranné zóny, jak je popsáno v SanPiN číslo 2.2.1 / 2.1.1.1200-03.

Právě tyto dokumenty je třeba studovat v části, která se týká návrhu autonomních úprav.

Autonomní zařízení pro úpravu

Připravený čistící systém pro instalaci na pozemku venkovského domu.

V obytných oblastech je dnes zřídkakdy možné nalézt dřevěné hnízdící skříně s toaletními potřebami. Praktickí majitelé moderních venkovských domů se snaží o maximální pohodlí pro své domácnosti.

Ano, a výrobci stavebních zařízení nezůstávají za současnými trendy. Široká škála hotových zařízení, která jsou již určena pro určitý počet lidí žijících v domě, je nabízena k instalaci různými společnostmi.

Projektování

Na fotografii je zobrazeno zařízení septiku a filtrační vrstva železobetonových kroužků.

Mělo by být zřejmé, že instalace sama o sobě není tak obtížná, je docela schopná ji dělat vlastním rukama. Než však nainstalujete hotovou konstrukci nebo instalujete dobře kroužky, je nutné projekt připravit a koordinovat v regulačních orgánech.

Mezi velkým počtem návrhů na systémy úpravy venkovských domů je obtížné zvolit vhodnou možnost pro vaše podmínky. Často kupující jsou přitahováni cenou a nikoli za jakých podmínek je konkrétní model přizpůsoben.

Kanálový systém, který přichází do komor, je umístěn pod úrovní zamrznutí půdy v oblasti.

Je třeba zvolit systém s přihlédnutím ke specifickým parametrům lokality:

 1. druh půdy na místě;
 2. hladina podzemní vody;
 3. hloubka zamrznutí půdy.

Pouze odborníci v této oblasti mohou kompetentně vyřešit problém s výběrem čistícího systému v závislosti na stávajících podmínkách.

Obvykle předtím, než navrhnete a vyberete konkrétní model septiku, je třeba provést podrobné studie na území vašeho webu. Projekt také určuje relativní polohu studny a septiku na místě. (Viz též článek Vlastnosti přívodu vody ze studny.)

Rada Je důležité si uvědomit, že septik musí být pravidelně čištěn, i když ne velmi často. Při navrhování systému je třeba zvážit, jakým způsobem se k němu dostane zvláštní zařízení.

Doporučené vzdálenosti

Doporučená minimální vzdálenost od studny až po septik je 25 metrů.

Podle norem je vzdálenost od čistíren odpadních vod k jiným objektům lidské činnosti, včetně zdrojů vody, určena přítomností filtrační půdy mezi nimi. V závislosti na složení půdy a je určena vzdáleností.

Správné umístění na místě studny a septiku je jedním z nejdůležitějších momentů. Při jejich umístění na místo je velmi důležité dosáhnout takového vzájemného uspořádání, které zabraňuje náhodnému pronikání neupravených odpadních vod do vodních nádrží. (Viz také článek Jak čistit studny.)

I při zohlednění skutečnosti, že moderní konstrukce systémů čištění odpadních vod jsou poměrně těsné instalace, není možné vyloučit možnost nouzových situací. Například může dojít k přerušení potrubí nebo k tomu, že během provozu může být jedno spojení odtrženo.

Samozřejmě, septik a studna jsou umístěny ve značně vzdálené vzdálenosti od sebe. Minimální vzdálenost je považována za 15-25 metrů. Optimální vzdálenost je 50 metrů, ale tento parametr se liší v závislosti na zařízení a hloubce studny samotné.

Je důležité. Při projektování vodovodních a kanalizačních systémů je třeba poznamenat, že minimální mezera mezi odtokovou nádrží a vodovodním potrubím by měla činit 10 metrů. S touto normou jsou zdroje pro zásobování vodou chráněny před odpadními vodami v případě nehody s vodovodním systémem, například potrubí praskne.

Kromě toho, že umístění nádrže na úpravu vody by mělo být umístěno v určité vzdálenosti od vodních zdrojů a potrubí, existuje řada omezení a doporučení.

Pokyny pro výběr teritoriálního umístění septiku na místě soukromého domu:

 1. neměli byste mít čistírnu odpadních vod blíže než pět metrů od okraje suterénu obytného domu;
 2. nedoporučujeme jej nalézt déle než 7 metrů od suterénu obytného domu, delší vzdálenost může vést k zablokování, pokud nebude instalována další vrata;
 3. vzdálenost od stromových kmenů je žádoucí odolat nejméně 4 metry;
 4. vzdálenost od plotu se doporučuje nechat asi 2-3 metry.
Minimální vzdálenost mezi septikem a jímkou ​​je 15 metrů.

Shrnutí

Pokud se rozhodnete postavit septik, musí být dodrženy pravidla a předpisy, které řídí jeho umístění. V tomto případě nebudou mít problémy se získáním schválení projektu v SES. V prezentovaném videu v tomto článku najdete další informace k tomuto tématu.

Přidat komentář