Daň z vody - zvláštnosti návrhu zdroje a výpočtu plateb

Velmi často jsou studny využívány organizacemi a jednotlivými podnikateli pro komerční účely. Zákon stanoví, že všechny tyto zdroje musí být formalizovány, kromě toho musíte mít oficiální povolení k využívání přírodních zdrojů. V závislosti na objemu a účelu použití se vypočítá částka daně, která se platí čtvrtletně.

Spotřeba vody, stejně jako další přírodní zdroje, pro komerční účely podléhá povinnému zdanění.

Jak vyplňovat dokumenty do zdroje

Pokud si myslíte, že stačí jen přijít na daňové úřady a zaplatit daň za studnu, pak to není daleko. Přívod vody musí splňovat řadu požadavků a musí mít všechny potřebné dokumenty. Zvažte, jak provést veškerou práci a správně vytvořit potřebný papír.

Podmínky, za kterých je povoleno vrtání

Jakýkoli zdroj používaný organizací pro komerční účely musí splňovat řadu požadavků, které musíte ověřit:

  • Na přilehlém území by neměly projít žádné typy potrubí.
  • Nesmí existovat žádné zdroje biologického znečištění kolem místa průniku studny ve vzdálenosti 200 metrů, to jsou skládky, odtoky a další podobné objekty.
  • Ve vzdálenosti nejméně 300 metrů by neměly být žádné předměty, které by mohly být vystaveny riziku chemického znečištění. Zahrnují všechny typy nebezpečných průmyslových odvětví, průmyslové dílny a podniky, jakož i autošampony, čerpací stanice a další podobné zařízení.
  • Nedaleko místa navrhovaného příjmu vody by se neměly pěstovat stromy, keře a další velká vegetace.
  • V závislosti na vlastnostech vašeho webu by vzdálenost k nejbližším budovám měla být od 30 do 60 metrů.
  • Pokud zařízení vyžaduje více přívodů vody, měli byste s odborníky konzultovat, jaká by měla být minimální vzdálenost mezi zdroji. Je zpravidla 500 metrů nebo více.
Je nemožné mít blízko zdrojům chemického a biologického znečištění - prostě se nemůžete zaregistrovat u vládních agentur.

Nuance registrace

Pokud všechny podmínky odpovídají výše uvedeným položkám, můžete podat žádost Federální službě, jejíž odborníci znovu zkontrolují všechny body samy, a pokud je vše v pořádku, vydá závěr o kvalitě podzemních vod a možnosti uspořádání sanitární zóny na místě.

Po obdržení závěru je nutné provést celý komplex projektových a vypořádacích prací:

  • Dobře se rozvíjí projekt, po kterém musí být schválen vládními agenturami.
  • Výpočet se provádí pro výpočet poměru spotřeby vody a odvodnění.
Projekt studny musí být proveden podle všech pravidel a je obtížné sami provést.

Balíček dokumentace je zaslán oddělení využívání podloží, které vydává speciální licenci pro artesiánskou studnu. Teprve potom můžete začít vrtání.

Po všech aktivitách a zlepšení příjmu vody je nutné je zaregistrovat ve vodním katastru. A konečně, ten poslední dostane pas do studny, do kterého vstupují výsledky průzkumu vody a různé geofyzikální měření.

Na fotografii: každá studna musí mít zvláštní pas

Cena všech výše uvedených činností je dostatečně významná, takže buďte připraveni na podstatné náklady.

Tip! Dokumenty zahrnují četné výlety úřadům, hodně práce s papírem a obrovská investice času. Proto proto, aby nebyla oddělena od hlavních prací a několikrát opakovaně neupravovala dokumentaci, je lepší svěřit tento proces zvláštní organizaci.

Vlastnosti platby daně

Okamžitě konstatujeme, že částka platby je vypočtena samotným plátcem a vládní agentury mohou zkontrolovat, zda je daň z artesiánské studny vypočtena správně.

Částka daně se stanoví každý čtvrtletí v závislosti na základu daně a příslušné sazbě daně za období, za které je platba provedena.

Používáte-li několik způsobů využití vody, například použití vody k obchodním účelům, využívání pracovníků k pití apod., Je výše platby určena součtem všech druhů využívání vody.

Dávejte pozor! V jednom vrtu může být voda použita pro různé potřeby. Částka daně se vypočítává podle jednotlivých daňových sazeb, při nichž se využívá voda.

Podle daňového řádu Ruské federace, konkrétně podle čl. 333 odst. 13 odst. 3, musí být zaplacení daně za každý čtvrtletí provedeno nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po vykazovaném období.

Ilustrativní plán placení daně z vody ze studny.

Platba se provádí na místě organizace nebo jednotlivého podnikatele. Základem pro stanovení přesné výše daně je prohlášení o dani z vody.

Její vzorec lze stáhnout na internetu nebo zakoupit u daňového úřadu. Na stejném místě je také instrukce o správném vyplnění formuláře.

Toto je prohlášení, které musí být předloženo do 20. dne daňové inspekci v místě organizace

Závěr

Ve skutečnosti není nic náročné na placení daně za využívání vody. Hlavní věc je, že všechny potřebné dokumenty pro zdroj by měly být vypracovány bez porušení (zjistěte, jaká by měla být hladina vody ve studně).

Video v tomto článku pomůže lépe porozumět některým nuancím placení vodní daně.

Přidat komentář